Tải Sửa chữa GCH và bộ phận trục bánh đầu máy D9E

Tải Sửa chữa GCH và bộ phận trục bánh đầu máy D9E

Sửa chữa GCH và bộ phận trục bánh đầu máy D9E

Sự ra đời của đầu máy Diezel đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong ngành Vận tải Đường sắt. Trong hiện tại và tương lai giao thông vận tải đường sắt chiếm một vị trí quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Chính vì ý nghĩa đó mà ngành đường sắt đã đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng trước mắt và lâu dài.

Để đạt được những nhiệm vụ đã đề ra thì phải thực hiện tốt nhiều yếu tố, trong đó có việc tổ chức bảo dưỡng và sửa chữa các loại đầu máy tại các xí nghiệp là một yếu tố cấp thiết. Việc sửa chữa các loại đầu máy đã được tiến hành nhiều năm qua, trong đó có đầu máy D9E. Song để có một quy trình sửa chữa và điều chỉnh loại đầu máy này các xí nghiệp cần phải có một cơ sở lý thuyết vững chắc sát thực với điều kiện làm việc thực tế

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể cũng cố được lý thuyết và có kiến thức thực tế về cấu tạo cũng như quy trình sửa chữa một bộ phận chi tiết hay cụm chi tiết của mỗi loại đầu máy cụ thể, mà sinh viên được giao các đề tài TKMH khác nhau trong mon công nghệ sửa chữa đầu máy. Không nằm ngoài nội dung đó, nội dung TKMH của em là ” sửa chữa GCH và bộ phận trục bánh đầu máy D9E”

Để hoàn thành được nội dung của TKMH này thì em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo GS.TS. Đỗ Đức Tuấn và các Thầy , Cô trong bộ môn đầu máy toa xe đã tận tình giúp đỡ và cung cấp tài liệu để em hoàn thành tốt đề tài này. Do trình độ còn hạn chế , thời gian tìm hiểu còn quá ngắn nên đề tài chắc không tránh khỏi những sai sót. Rất mong các thầy , cô và các bạn chân thành góp ý để đề tài được tốt hơn

Nội dung “Sửa chữa GCH và bộ phận trục bánh đầu máy D9E” bao gồm:
Chương I : Giới thiệu tổng quan về cấu tạo nguyên lí là việc của GCH và bộ phận trục bánh sử dụng trên đầu máy D9E
Chương II : Sơ đồ quá trình công nghệ sữa chữa và Giải thể giá chuyển hướng đầu máy D9E
Chương III : Các dạng hư hỏng thường gặp và biện pháp sửa chữa Tài liệu tham khảo.

Download tài liệu:PDF