Tải 18 mẫu lịch năm 2021 file Excel đẹp

Bộ 18 mẫu lịch 2021 được thiết kế dưới dạng file excel, cho phép bạn chỉnh sửa theo mong muốn. Mẫu lịch 2021 cung cấp miễn phí giúp bạn dễ dàng lập kế hoạch cá nhân cho năm 2021 nhanh chóng mà không phụ thuộc vào bất cứ yếu tố nào có sẵn.

Bộ lịch 2021 này do Calendarpedia cung cấp có nhiều biến thể đa dạng cho cả lịch theo chiều ngang và dọc. Với thiết kế lịch đơn giản, không chứa nhiều hình ảnh, bộ lịch 2021 này rất dễ nhìn, dễ quan sát các ngày lễ trong năm, đánh dấu lịch/sự kiện quan trọng trong ngày, theo tuần, hàng tháng hoặc hàng năm.

Nếu bạn chỉ cần một bộ lịch đơn giản để sắp xếp và quản lý công việc thì bộ lịch của Calendarpedia cực kỳ phù hợp. Tải và sử dụng mẫu lịch 2021 đều hoàn toàn miễn phí. Link tải cuối bài viết.

9 Lịch 2021 – Mẫu lịch ngang 2021 Excel

Mẫu lịch 2021 số 1

Mẫu lịch 2021 số 1

 • Lịch trên cùng 1 trang, có bố cục ngang.
 • 12 tháng/trang. Mỗi tháng một màu khác nhau (lịch cầu vồng)
 • Xếp tháng theo chiều ngang (tháng ở trên đầu), ngày chiều dọc

Mẫu lịch 2021 số 2

Mẫu lịch 2021 số 2

 • Một trang lịch 2021 theo chiều ngang.
 • Cột ngang là tháng, cột dọc là ngày.

Mẫu lịch 2021 số 3

Mẫu lịch 2021 số 3

 • Lịch 2021 bao gồm 2 trang, được thiết kế theo chiều ngang.
 • Cột ngang là tháng (nằm trên cùng), cột dọc là ngày.
 • Mỗi trang bao gồm 6 tháng trong năm.

Mẫu lịch 2021 số 4

Mẫu lịch 2021 số 4

 • Mẫu lịch ngang, bao gồm 2 trang.
 • Ngày trong tuần được đặt theo kiểu tuyến tính cực dễ theo dõi.
 • 6 tháng/trang.

Mẫu lịch 2021 số 5

Mẫu lịch 2021 số 5

 • Lịch 2021 có 4 trang theo chiều ngang
 • Cột ngang là tháng nằm ở phía trên cùng.
 • Cột dọc là ngày.
 • Mỗi trang bao gồm 3 tháng của một quý trong năm.

Mẫu lịch 2021 số 6

Mẫu lịch 2021 số 6

 • Thiết kế một trang lịch ngang 2021 theo kiểu tuyến tính.
 • Cột ngang là ngày (nằm phía trên cùng), cột dọc là tháng (nằm ở bên trái).

Mẫu lịch 2021 số 7

Mẫu lịch 2021 số 7

 • Lịch ngang 2021 kiểu tuyến tính trên 1 trang.
 • Cột ngang là ngày (nằm phía trên cùng), cột dọc là tháng.
 • Ngày trong tuần nằm cùng một cột.

Mẫu lịch 2021 số 8

Mẫu lịch 2021 số 8

 • Lịch ngang 2021 một trang.
 • Mỗi tháng một màu khác nhau (lịch cầu vồng).
 • Các tuần bắt đầu từ ngày Chủ Nhật.

Mẫu lịch 2021 số 9

Mẫu lịch 2021 số 9

 • Lịch ngang 2021 một trang.
 • Tuần bắt đầu từ ngày Chủ Nhật.

9 Lịch 2021 – Mẫu lịch 2021 theo chiều dọc Excel

Mẫu lịch 2021 số 10

Mẫu lịch 2021 số 10

 • Mẫu lịch dọc, một trang, được chia đều các tháng trong năm thành hai phần.
 • Tô màu khác nhau cho mỗi tháng (lịch cầu vồng).

Mẫu lịch 2021 số 11

Mẫu lịch 2021 số 11

 • Mẫu lịch dọc chia thành hai khối trên một trang (6 tháng/khối).

Mẫu lịch 2021 số 12

Mẫu lịch 2021 số 12

 • Lịch 2021 một trang.
 • Toàn bộ năm 2021 trên một trang.

Mẫu lịch 2021 số 13

Mẫu lịch 2021 số 13

 • Lịch 2021 hai trang.
 • 6 tháng/một trang.

Mẫu lịch 2021 số 14

Mẫu lịch 2021 số 14

 • Lịch 2021 bốn trang.
 • 3 tháng/trang.

Mẫu lịch 2021 số 15

Mẫu lịch 2021 số 15

 • Lịch 2021 theo chiều dọc, một trang.
 • 1 cột ngày trong tuần, thích hợp để lập kế hoạch sự kiện định kỳ.

Mẫu lịch 2021 số 16

Mẫu lịch 2021 số 16

 • Lịch 2021 nằm dọc trên một trang.
 • Mỗi tháng tương ứng với một màu khác nhau.
 • Bắt đầu tuần là Chủ Nhật.

Mẫu lịch 2021 số 17

Mẫu lịch 2021 số 17

 • Lịch 2021 trên 1 trang, theo chiều dọc.
 • Bắt đầu tuần vào Chủ Nhật.

Mẫu lịch 2021 số 18

Mẫu lịch 2021 số 18

 • Lịch 2021, một trang, theo chiều dọc.
 • Bao gồm các lễ hội và ngày kỷ niệm 2021.

Download File: EXCEL