Tải Giáo trình Autocad 2007 – Trường Trung cấp Bách Nghệ Pdf

  • Tài liệu: Giáo trình Autocad 2007
  • Người soạn : KS Huỳnh Trường Chinh
  • Trang: 110
  • Định dạng: PDF

MỤC LỤC

CHƯƠNG I
PHẦN I
GIỚI THIỆU AUTOCAD 2007
PHẦN II
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT

CHƯƠNG II
TỔ CHỨC BẢN VẼ

CHƯƠNG III
CÁC BƯỚC,LỆNH VẼ CƠ BẢN

CHƯƠNG IV
CÁC LỆNH TRUY BẮT ĐỐI TƯỢNG

CHƯƠNG V
LỚP & DẠNG ÐƯỜNG NÉT

CHƯƠNG VI
KỸTHUẬT HIỆU CHỈNH CƠ BẢN

CHƯƠNG VII
CÁC LỆNH VẼ NHANH

CHƯƠNG VIII.
KỸTHUẬT VẼ NÂNG CAO

CHƯƠNG IX.
CHỮ& KÍCH THƯỚC

CHƯƠNG X
KỸ THUẬT HIỆU CHỈNH NÂNG CAO

CHƯƠNG XI
KHỐI & THUỘC TÍNH (BLOCKS & ATTRIBUTES)
CHƯƠNG XII
BỐ TRÍ BẢN VẼ& IN ẤN

Một số phím tắt trong Cad

F1 Lệnh Hep
F2 Lệnh chuyển từ cửa sổ đồ họa sang chế độ văn bản
F3 hay Ctrl+F Tắt mở chế độ truy bắt thường trú
F5 hay Ctrl+E Khi vẽ hình chiếu trục đo 2D phím nầy dùng chuyển từ vị trí mặt phẳng hình chiếu trục đo nầy sang mặt phẳng hình chiếu trục đo khác
F6 hay Ctrl+D Dùng tắt hay mở tọa độ điểm động trên màn hình
F7 hay Ctrl+G Dùng tắt hay mở lưới điểm trên màn hình
F8 hay Ctrl+L Dùng tắt hay mở Ortho, khi ortho on đường thẳng được vẽ nằm hay đứng
F9 hay Ctrl+B Dùng tắt mở bước nhảy
F10 hay Ctrl+U Dùng tắt mở dẩn hứơng cực Polar Tracking
F11 hay Ctrl+W Dùng tắt mởchế độ dẩn hướng truy bắt
Chuột trái Dùng để chọn
Chuột phải Xuất hiện menu ( tùy chọn lệnh )
Phím Enter Kết thúc lệnh
Phím Esc Hủy bỏ lệnh đang thực hiện
Ctrl+C Lệnh copy
Ctrl+J Tương tự như Enter
Ctrl+N Thực hiện lệnh New
Ctrl+O Lệnh Open
Ctrl+P Lệnh in
Ctrl+S Lệnh Save
Ctrl+V Lệnh Paste
Ctrl+X Lệnh Cut
Ctrl+Y Lệnh Redo
Ctrl+Z Lệnh Undo
Ctrl+\ Hủy một lệnh ( Cancel)
Ctrl+1 Mở hộp thoại Properties

Download: PDF

Tài liệu liên quan: