Download Tài liệu Bài Giảng Mechanism Lắp Ráp Tạo Chuyển Động PDF

Bài Giảng Mechanism Lắp Ráp Tạo Chuyển Động
Tác giả: Nguyễn Minh Tuân
Số trang: 19 Trang

Cùng gửi đến mọi người tài liệu cớ khi hay.
Chương 1. PIN CONECTION
Chương 2. SLIDER  CONECTION
Chương 3. CYLINDER  CONECTION
Chương 4. PLANAR  CONECTION
Chương 5. BALL  CONECTION
BEARING  CONECTION
SLOT  CONECTION
Chương 6. CAMFOLOWER  CONECTION
Chương 7. GRAVITY – TRỌNG LỰC
( Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF