Download tài liệu Công Nghệ Cán Và Thiết Kế Lỗ Hình Trục Cán – ĐHĐN ebook PDF

Công Nghệ Cán Và Thiết Kế Lỗ Hình Trục Cán – ĐHĐN
Tác giả: Lưu Đức Hòa
Số trang: 229 Trang

Chương 1. Tổng quan về quá trình sản xuất cán
1.1 sản xuất cán
1.2 máy cán
1.3 qui trình chung của quá trình sản xuất cán
1.4 phôi thép đúc
1.5 phôi nung khi cán
Chương 2. Các khái niệm cơ bản của quá trình công nghiệp cán thép
2.1 lỗ hình trục cán
Chương 3. Các đại lượng đặc trưng cho sự biến dạng của kim loại khi cán
3.1 các thông số hình học của vùng biến dạng
3.2 mối quan hệ giữa các đại lượng hình học
3.3 lượng ép
3.4 lượng ép trung bình và tổng lượng ép
3.5 lượng giãn rộng
3.6 cung tiếp xúc và góc ăn khi cán
3.7 sự vượt trước và sự trễ
3.8 áp lực của kim loại lên trục cán
3.9 công ,công xuất và mô men khi cán
Chương 4. Vận hành, kiểm tra kỷ thuật ,làm nguội và tinh chỉnh sản phẩm sau cán
4.1 công tác vận hành và kiểm tra kỷ thuật
4.2 làm nguội và tinh chỉnh sau cán
Chương 5. Những đặc điểm công nghệ cơ bản của một số thép khi cán
5.1 những đặc điểm của một số thép thông dụng trong công nghệ cán
5.2 chế độ cán và qui trình công nghệ cán thép vòng bi
5.3 các chỉ tiêu kinh tế và kỷ thuật trong sản xuất cán
Chương 6. Công nghệ sản xuất phôi
6.1 những đặc trưng cơ bản của công nghệ sản xuất phôi
6.2 qui trình công nghệ sản xuất phôi của máy cán phá 2 trục đảo chiều
6.3 máy cán phôi 3 trục
6.4 máy cán phôi liên tục
Chương 7. Sản xuất thép hình
7.1 sản xuất thép hình trên máy cán hình cỡ lớn
7.2 máy cán hình cỡ trung bình
7.3 máy cán hình cỡ nhỏ
7.4 máy cán thép dây
7.5 thiết kế lỗ hình cho cán thép góc
7.6 thiết kế lỗ hình cán một số sản phẩm đơn giản
7.7 các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của sản xuất thép hình

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF