Tải Tài liệu Kỹ thuật lập trình

Tài liệu Kỹ thuật lập trình

Kỹ thuật lập trình là tài liệu mang đến cho bạn các thông tin về ngôn ngữ lập trình C cũng như học các thuật toán, cấu trúc dữ liệu để thực hiện lập trình bằng loại ngôn ngữ khá thông dụng này. Tài liệu này rất hữu ích với những ai đang học lập trình, đang được coi là một nghề rất “hot” trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay.

Kỹ thuật lập trình gồm các nội dung: đại cương về lập trình, làm quen với ngôn ngữ C, con trỏ, các thuật toán trên cấu trúc dữ liệu mảng, trên cấu trúc danh sách liên kết và cấu trúc cây. Những thông tin này được trình bày chi tiết, có hệ thống giúp người học nắm vững được các kiến thức nền và những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ C.

Kỹ thuật lập trình phục vụ hiệu quả cho việc học tập của sinh viên ngành công nghệ, hỗ trợ các giảng viên trong việc giảng dạy và nghiên cứu. Đặc biệt với những người đang muốn đi theo con đường lập trình, thì kiến thức về C là một trong những nền tảng căn bản để bạn có thể trở thành một lập trình viên giỏi.

Nội dung chính bao gồm:
Chương 1. Đại cương về lập trình
Chương 2. Làm quen với ngôn ngữ C
Chương 3. Các thuật toán trên cấu trúc dữ liệu mảng
Chương 4. Con trỏ (pointer)
Chương 5. Các thuật toán trên cấu trúc danh sách liên kết (linked list)
Chương 6. Các thuật toán trên cấu trúc cây

Download tài liệu:PDF