Download tài liệu Phương Pháp Gia Công Đặc Biệt – ĐHCN ebook PDF

Download tài liệu Phương Pháp Gia Công Đặc Biệt – ĐHCN ebook PDF

Phương Pháp Gia Công Đặc Biệt – ĐHCN
Tác giả: Đinh Văn Đệ
Số trang: 243 Trang

Phương pháp này ra đời nhằm thay thế giải quyết cho các phương pháp gia công cổ điển như : Tiện, Phay, Bào, Khoan, Khoét, Doa, Mài, Xọc, Chuốt, . . . Vì gia công cổ điển gia công không được hoặc gia công không đạt hiệu quả kinh tế – kỹ thuật đối với vật liệu mới, do vật liệu mới có đặc điểm : Độ cứng và độ bền cao, Khả năng chịu và chống mài mòn cao, chịu đựng tốt trong môi trường hoá chất, . . .
PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT có khả năng gia công tất cả vật liệu mới với bất kỳ cơ tính nào, gia công hầu hầu hết
các chi tiết phức tạp, tiết kiệm được nguyên vật liệu, đạt độ chính xác cao và hoàn toàn cơ khí hoá, tự động hoá.
PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT được xây dựng tường minh về cơ sở lý thuyết, nguyên lý làm việc, khả năng công nghệ, đặc điểm kỹ thuật, khả năng ứng dụng, . . . của các phương pháp gia công mới, tạo điều kiện thuận lợi cho đọc giả quy hoạch ở thực tiễn sản xuất.
Quyển sách PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT được hoàn thành sau nhiều năm tham khảo, nghiên cứu và giảng dạy ở Đại học Công Nghiệp TP.HCM. Ngoài chức năng giáo khoa cho các hệ Đại học, quyển sách còn là tài liệu nghiên cứu cho các Kỹ sư, học viên Cao học và cán bộ kỹ thuật trong ngành chế tạo máy.

Chương 1 : Tổng quan về các phương pháp gia công đặc biệt
Chương 2 : Các phương pháp gia công cơ
Chương 3 : Các phương pháp gia công hóa Chương 4 : Các phương pháp gia công điện hóa
Chương 5 : Các phương pháp gia công nhiệt

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Download tài liệu:PDF