Tải Tài liệu Thiết kế và lập trình web bằng ngôn ngữ ASP

Tải Tài liệu Thiết kế và lập trình web bằng ngôn ngữ ASP

 Tài liệu Thiết kế và lập trình web bằng ngôn ngữ ASP

Thiết kế và lập trình web bằng ngôn ngữ ASP đề cập đến một lĩnh vực đang khá phổ biến và phát triển hiện nay: lập trình Web; Giới thiệu sơ lược và mạng Internet và các dịch vụ; Quá trình thiết lập Website và thiết kế trang web; Khái niệm ASP và hướng dẫn lập trình Web bằng ngôn ngữ này.

Thiết kế và lập trình web bằng ngôn ngữ ASP trình bày các vấn đề đi từ bao quát đến chi tiết, sau mỗi vấn đề đều có phần câu hỏi và thực hành. Tài liệu công nghệ thông tin này giúp bạn nắm được những kiến thức cơ bản về Internet, về Website, cách thiết kế website bằng ASP. Ngoài ra còn có ví dụ cụ thể bằng minh họa thiết kế cửa hàng sách trực tuyến.

Nội dung chính của ” Tài liệu Thiết kế và lập trình web bằng ngôn ngữ ASP” :
Chương 1: Giới thiệu về mạng Internet
Chương 2: Thiết lập Website
Chương 3: Thiết kế trang Web
Chương 4: Các ngôn ngữ Script hỗ trợ lập trình Web
Chương 5: Nhập môn ASP
Chương 6: ASP nâng cao
Chương 7: Ứng dụng minh họa cửa hàng sách trực tuyến

Download tài liệu:PDF