Kinh tế – Kế toán

Download sách Tiền Và Hoạt Động Ngân Hàng Ebook PDF

Tiền Và Hoạt Động Ngân Hàng Bởi: TS. Lê Vinh Danh Cuốn sách Tiền và hoạt động ngân hàng là một chuyên khảo tương đối có hệ thống về tiền tệ và hoạt động ngân hàng với nguồn tài liệu khá phong phú, cập nhật. Bằng một phương cách tiếp …

Xem thêm

Tải Giáo Trình Tiền Tệ Ngân Hàng

Giáo Trình Tiền Tệ Ngân Hàng Tác giả : Ts. Nguyễn Minh Kiều Giáo trình Tiền tệ ngân hàng giới thiệu 15 chương với các nội dung: Đại cương về tiền tệ, hệ thống ngân hàng, đại cương về tín dụng, thị trường tài chính, tổ chức và hoạt động của …

Xem thêm

Tải Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường

Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường Tác giả : PGS.TS Hoàng xuân cơ Giáo trình Kinh tế môi trường nội dung được trình bày trong 7 chương, gồm 2 phần chính: Chương 1. Kinh tế vi mô và kinh tế môi trường Chương 2. Kinh tế ô nhiễm Chương 3. Kinh …

Xem thêm

Tải sách Kinh Tế Học

Kinh Tế Học Tác giả : David Begg – S. Fischer – R. Dorbusch Việt Nam đã trở thành thành viên thừ 150 của Tổ chức Thương mại Thế Giới (WTO). Sự hội nhập này hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho chúng ta phát triển, song cũng mang lại …

Xem thêm

Tải Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô

Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô Tác giả : Trần Thúy Lan Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang phát triển theo mô hình kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước định hướng xã hôi chủ nghĩa. Bên cạnh vai trò quản lý kinh tế của …

Xem thêm

Tải tài liệu Giáo trình Toán Kinh Tế

Giáo trình Toán Kinh Tế Tác giả: (PGS.TS. NGUYỄN QUẢNG & TS. NGUYỄN THƯỢNG THÁI) Chương 1. Các kiến thức mở đầu về phương pháp tối ưu Chương 2. Mô hình tối ưu tuyến tính Chương 3. Mô hình tối ưu tuyến tính khác Chương 4. Các bài toán tối …

Xem thêm