Tải sách Tĩnh Lặng - Thích Nhất Hạnh Pdf

Tải sách Tĩnh Lặng – Thích Nhất Hạnh Pdf

  • Sách: Tĩnh Lặng – Sức mạnh tĩnh lặng trong thế giới huyên náo (Silence: The power of quiet in a world full of noise)
  • Tác giả: Thích Nhất Hạnh

MỤC LỤC

Lời mở đầu
Chương 1: Chừng mực với tiếng ồn
Chương 2: Đài NST
Chương 3: Im lặng sấm sét
Chương 4: Lắng nghe sâu
Chương 5: Sức mạnh tĩnh lặng
Chương 6: Chú tâm
Chương 7: Chế tác truyền thông

Download: PDF