Tìm kiếm tài liệu

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 168, 169 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trong SGK trang 168, 169 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4.

Bài 1 (trang 168 SGK Toán 4): Tính :

Tính 2/3 x 4/7, 8/21 chia 2/3, 8/21 chia 4/7, 4/7 x 2/3 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 2/3 x 4/7, 8/21 chia 2/3, 8/21 chia 4/7, 4/7 x 2/3 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 168 SGK Toán 4): Tìm x :

Tìm x, 2/7 nhân x = 2/3 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tìm x, 2/7 nhân x = 2/3 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 168 SGK Toán 4): Tính :

Tính 3/7 x 7/3 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 3/7 x 7/3 | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 169 SGK Toán 4): Một tờ giấy hình vuông có cạnhMột tờ giấy hình vuông có cạnh 2/5m. Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó | Để học tốt Toán 4m.

a) Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó.

b) Bạn An cắt tờ giấy đó thành các ô vuông, mỗi ô có cạnhMột tờ giấy hình vuông có cạnh 2/5m. Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó | Để học tốt Toán 4m thì cắt được tất cả bao nhiêu ô vuông ?

c) Một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dàiMột tờ giấy hình vuông có cạnh 2/5m. Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó | Để học tốt Toán 4m và có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó. Tìm rộng tờ giấy hình chữ nhật .

Lời giải:

a, Chu vi tờ giấy đó là:

Một tờ giấy hình vuông có cạnh 2/5m. Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó | Để học tốt Toán 4(m)

Diện tích tờ giấy đó là:

Một tờ giấy hình vuông có cạnh 2/5m. Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó | Để học tốt Toán 4(m2)

b,

Cách 1:

Trên mỗi cạnh hình vuông đều có:

Một tờ giấy hình vuông có cạnh 2/5m. Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó | Để học tốt Toán 4= 5 (ô vuông)

Số ô vuông cắt được là:

5 x 5 = 25 (ô vuông)

Cách 2:

Diện tích mỗi ô vuông là:

Một tờ giấy hình vuông có cạnh 2/5m. Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó | Để học tốt Toán 4(m2)

Số ô vuông cắt được là:

Một tờ giấy hình vuông có cạnh 2/5m. Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó | Để học tốt Toán 4= 25 (ô vuông)

Chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật là:

Một tờ giấy hình vuông có cạnh 2/5m. Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó | Để học tốt Toán 4(m)

Đáp số: a,Một tờ giấy hình vuông có cạnh 2/5m. Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó | Để học tốt Toán 4

b, 25 ô vuông ; Một tờ giấy hình vuông có cạnh 2/5m. Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó | Để học tốt Toán 4m