Tìm kiếm tài liệu

Ôn tập về các phép tính với phân số trang 167, 168 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Ôn tập về các phép tính với phân số trong SGK trang 167, 168 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4.

Bài 1 (trang 167 SGK Toán 4): Tính :

Tính 2/7 + 4/7, 6/7 - 2/7, 6/7 - 4/7, 4/7 + 2/7 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 2/7 + 4/7, 6/7 - 2/7, 6/7 - 4/7, 4/7 + 2/7 | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 167 SGK Toán 4): Tính :

Tính 2/7 + 3/5, 31/35 - 2/7, 31/35 -3/5, 3/5 + 2/7 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 2/7 + 3/5, 31/35 - 2/7, 31/35 -3/5, 3/5 + 2/7 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 167 SGK Toán 4): Tìm x :

Tìm x, 2/9 + x = 1 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tìm x, 2/9 + x = 1 | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 168 SGK Toán 4): Diện tích của vườn hoa nhà trường được sử dụng như sau :Diện tích của vườn hoa nha trường được sử dụng như sau, 3/4 diện tích vườn hoa dùng để trồng các loại hoa | Để học tốt Toán 4diện tích vườn hoa dùng để trồng các loại hoa,Diện tích của vườn hoa nha trường được sử dụng như sau, 3/4 diện tích vườn hoa dùng để trồng các loại hoa | Để học tốt Toán 4diện tích để làm đường đi, diện tích phần còn lại của vườn hoa để xây bể nước ( như hình vẽ).

Diện tích của vườn hoa nha trường được sử dụng như sau, 3/4 diện tích vườn hoa dùng để trồng các loại hoa | Để học tốt Toán 4

a) Hỏi diện tích để xây bể nước chiếm bao nhiêu phần diện tích vườn hoa ?

b) Biết vườn hoa là hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 15m.

Hỏi diện tích để xây bể nước là bao nhiêu mét vuông ?

Lời giải:

Tóm tắt : a) Trồng hoa :Diện tích của vườn hoa nha trường được sử dụng như sau, 3/4 diện tích vườn hoa dùng để trồng các loại hoa | Để học tốt Toán 4diện tích cả vườn.

Đường đi :Diện tích của vườn hoa nha trường được sử dụng như sau, 3/4 diện tích vườn hoa dùng để trồng các loại hoa | Để học tốt Toán 4diện tích cả vườn.

Bể nước: … diện tích cả vườn ?

b) Dài : 20m

Rộng : 15m

Bể nước : …m2 ?

Suy nghĩ :

Muốn tính diện tích bể nước ta lấy diện tích cả vườn trừ đi diện tích đã dùng để trồng hoa và làm đường đi.

Muốn tính diện tích đã dùng, ta cộng phần diện tích trồng hoa và làm đường đi.

Ta có :

a, Số phần diện tích để trồng hoa và làm đường đi bằng:

Diện tích của vườn hoa nha trường được sử dụng như sau, 3/4 diện tích vườn hoa dùng để trồng các loại hoa | Để học tốt Toán 4(vườn hoa)

Số phần diện tích để xây bể nước bằng:

Diện tích của vườn hoa nha trường được sử dụng như sau, 3/4 diện tích vườn hoa dùng để trồng các loại hoa | Để học tốt Toán 4(vườn hoa)

b, Diện tích vườn hoa là:

20 x 15 = 300 (m2)

Diện tích để xây bể nước là:

300 xDiện tích của vườn hoa nha trường được sử dụng như sau, 3/4 diện tích vườn hoa dùng để trồng các loại hoa | Để học tốt Toán 4= 15 (m2)

Đáp số: a,Diện tích của vườn hoa nha trường được sử dụng như sau, 3/4 diện tích vườn hoa dùng để trồng các loại hoa | Để học tốt Toán 4vườn hoa; b,15m2

Bài 5 (trang 168 SGK Toán 4): Con sên thứ nhất bò trong 15 phút bò được Con sên thứ nhất bò trong 15 phút bò được 2/5m. Con sên thứ hai trong 1/4 giờ bò được 45cm | Để học tốt Toán 4m. Con sên thứ hai trong Con sên thứ nhất bò trong 15 phút bò được 2/5m. Con sên thứ hai trong 1/4 giờ bò được 45cm | Để học tốt Toán 4 giờ bò được 45 cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn ?

Lời giải:

Con sên thứ nhất bò trong 15 phút bò được 2/5m. Con sên thứ hai trong 1/4 giờ bò được 45cm | Để học tốt Toán 4giờ = 60 phút ×Con sên thứ nhất bò trong 15 phút bò được 2/5m. Con sên thứ hai trong 1/4 giờ bò được 45cm | Để học tốt Toán 4=15 phút; Con sên thứ nhất bò trong 15 phút bò được 2/5m. Con sên thứ hai trong 1/4 giờ bò được 45cm | Để học tốt Toán 4m = 100cm ×Con sên thứ nhất bò trong 15 phút bò được 2/5m. Con sên thứ hai trong 1/4 giờ bò được 45cm | Để học tốt Toán 4 = 40cm.

Trong 15 phút con sên thứ nhất bò được 40cm, nhưng con sên thứ hai bò được 45cm. Vậy con sên thứ hai bò nhanh hơn con sên thứ nhất.