Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 174 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Ôn tập về hình học (tiếp theo) trong SGK trang 174 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4.

Bài 1 (trang 174 SGK Toán 4): Quan sát hình bên, hãy chỉ ra :

Quan sát hình bên, hãy chỉ ra, Đoạn thẳng song song vơis AB | Để học tốt Toán 4

a) Đoạn thẳng song song với AB.

b) Đoạn thẳng vuông góc với BC

Lời giải:

a) Đoạn thẳng song song với AB.

b) Đoạn thẳng vuông góc với BC

Bài 2 (trang 174 SGK Toán 4): Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích. Hãy chọn số đo chỉ đúng chiều dài hình chữ nhật :

Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Hướng dẫn :

Diện tích hình vuông ABCD là :

8×8=64(cm2)

Vậy diện tích hình chữ nhật MNPQ cũng là 64 cm2.

Chiều dài hình chữ nhật MNPQ là :

64 : 4 = 16 (cm)

Ta khoanh vào c)

Bài 3 (trang 174 SGK Toán 4): Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiểu ộng 4cm. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó

Lời giải:

Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiểu ộng 4cm. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó | Để học tốt Toán 4

Vẽ đoạn thẳng DC = 5 cm.

Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D, trên đường thẳng đó lấy đoạn DA = 4 cm.

Vẽ đường thẳng vuông góc DC tại C , trên đường thẳng đó lấy cạnh CB = 4 cm.

Nối A với B hình chữ nhật ABCD.

Chu vi hình chữ nhật là :

( 5 + 4 ) × 2 = 18(cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

5 × 4 = 20(cm2)

Đáp số: 18cm và 20cm2

Bài 4 (trang 174 SGK Toán 4): Cho hình H tạo bởi hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC như hình vẽ SGK.

Cho hình H tạo bởi hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC như hình vẽ SGK | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính diện tích hình H.

Gợi ý : Cạnh BC = EG nên BC cũng dài 4 cm.

Diện tích hình chữ nhật BEGC là :

4 × 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình bình hành ABCD là :

4 × 3 = 12(Cm2)

Diện tích hình H là :

12 + 12 = 24 (cm2)

Đáp số : 24cm2