Tải Đồ án – Thiết kế cần cẩu Derrick

Đồ án – Thiết kế cần cẩu Derrick

Việc lựa chọn và bố trí các thiết bị xếp dỡ  cùng sức nâng từng loại riêng lẻ nằm trong quy hoạch chung mà người thiết kế phải thực hiện. Thiết bị xếp dỡ có vị trí rất quan trọng trong họ máy nâng hạ trên tàu.

Việc bố trí các thiết bị xếp dỡ, số lượng trên tàu hàng nhìn chung phụ thuộc vào các yếu tố sau:
–  Loại tàu, kiểu tàu và vùng hoạt động của tàu.
– Kích thước và tốc độ tàu.
– Loại hàng mà tàu phải chở.
Hiện nay trên các tàu hàng dùng phổ biến hệ thống cần trục Derrick hoặc cần trục quay hoặc bố trí hỗn hợp cả hai. Chúng ta đang đi thiết kế thiết bị làm hàng cho tàu cỡ trung bình hoạt động ở vùng biển không hạn chế nên ta chọn cách bố trí hệ thống Derrick đơn loại nhẹ.
Derrick là thiết bị xếp dỡ được dùng sớm nhất trên tàu, cho đến nay chúng vẫn được sử dụng khá phổ biến và ngày càng được cải tiến, hoàn thiện, hiện đại hóa.

Mục Lục:
Phần I: giới Thiệu Chung
Phần II: Xác Định Kích Thước Của Cẩu
Phần III: Xác Định Các Thành Phần Ứng Lực
Phần IV: Tính Chọn Cần, Kiểm Tra Bền Và Ổn Định Cho Cần Theo Phần Mềm Sáp 2000 Và Theo Quy Phạm
Phần V: Xác Định Kích Thước Cột Cẩu Và Tính Độ Bền Cột Cẩu
Phần VI: Tính Toán Cột Cần Quay
Phần VII: Tính Chọn Các Chi Tiết Của Cẩu Derrick

Download Tài liệu : Tại đây