Tìm kiếm tài liệu

Tải Đồ án tốt nghiệp – Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống lái trợ lực điện

Đồ án tốt nghiệp – Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống lái trợ lực điện

Với sự phát triển không ngừng của lĩnh vực cơ điện tử trên thế giới nên nhiều năm vừa qua nhiều quốc gia đã ứng dụng thành công cơ điện tử trong nhiều ngành. Trong đó, việc các nhà sản xuất ô tô đã ứng dụng điện trên hệ thống lái giúp quá trình điều khiển chính xác, giảm bớt sự mệt nhọc của tài xế khi điều khiển xe, giảm xuất tiêu hao nhiên liệu, giảm ô nhiễm môi trường, mà các hệ thống trợ lực lái khác không làm được.

Ở nước ta do còn nhiều hạn chế như: đường xá, khoa học kỹ thuật, chính sách của nhà nước…Nên ngành ô tô vẫn chưa được phát triển nhiều. Do đó, ô tô sử dụng hệ thống lái trợ lực điên vẫn là một vấn đề mới ở nước ta mặc dù hệ thống này được hãng Suzuki ứng dụng năm 1988.

Đồng thời, với tình hình hiện tại và tương lai, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM là trường tiên phong trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước trên lĩnh vực ô tô. Với nhiệm vụ cao cả ấy trường luôn định hướng và cải thiện chương trình đào tạo, cụ thể nhà trường luôn áp dụng các mô hình hiện đại vào chương trình học,  viên luôn tiếp cận và trực tiếp tiếp xúc với công nghệ mới. Cũng chính vì vậy nhóm chúng em được sự hướng dẫn của thầy Võ Xuân Thành đã chọn nghiên cứu đề tài. Thiết Kế, Chế Tạo Mô Hình Lái Trợ Lực Điện Trên xe Suzuki-WagonR+

Nội dung của “Đồ án tốt nghiệp – Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống lái trợ lực điện” gồm 3 phần:
Phần A: Tổng Quan
1. Đại vấn đề
2. Giới hạn đề tài
3. Mục đích nghiên cứu
4. Nội dung nghiên cứu
5. Đối tượng nghiên cứu
6. Phương pháp nghiên cứu
7. Thời gian thực hiện đề tài
Phần B: Nội dung
Chương I: Giới Thiệu Về Hệ Thống Lái
Chương II: Giới Thiệu  sơ lược về hệ thống lái trợ lực điện
Chương III: Hệ thống lái trợ lực điện của Suzuki
Chương IV: Thiết kế, chế tạo mô hình HT lái trợ lực điện
Chương V: Hệ thống lái trợ lực điện
Phần C: Kết Luận Và Kiến Nghị
I: Kết luận
II: Kiến nghị
III: Tài liệu tham khảo

Download tài liệu:PDF