Tải Đồ án – Thiết kế chế tạo thùng xe ô tô chở xe máy trên cơ sở ô tô sát xi HUYNHDAI HD72

Đồ án – Thiết kế chế tạo thùng xe ô tô chở xe máy trên cơ sở ô tô sát xi HUYNHDAI HD72

Sau thời gian học tập là một quá trình rèn luyện nghiên cứu mang tính chất phục vụ cho chuyên môn. Đề tài tốt nghiệp sẽ là cơ sở để đánh giá một cách tổng quan về những kiến thức mà chúng ta đã thu nhận được trong suốt quá trình học tập, nó giúp sinh viên hiểu được cặn kẽ và sâu rộng về chuyên nghành của mình. Và qua đề tài sinh viên sẽ có một cái nhìn tổng quát về công việc thực tế của người kỹ sư cơ khí ôtô.

Việc nắm bắt những tiến bộ về khoa học kỹ thuật không chỉ bó gọn trong chuyên ngành đã học mà yêu cầu thực tế là chúng ta phải tìm hiểu cả những lĩnh vực có liên quan. Hiện nay do đời sống con người ngày càng cao, nhu cầu đi lại của con người ngày càng lớn thì ôtô vẫn là phương tiện chưa thể thay thế, nhất là trong vận chuyển nội địa. Chính vì lý do đó mà chiếc ôtô ngày càng được hoàn thiện để thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của con người.

Theo kinh tế của nước Việt Nam ta, là nước đang trong quá trình phát triển, thì  phương tiện đi lại trên đường bộ thường là phương tiện xe máy. Nhưng trên thực tế, quá trình để đưa các phương tiện xe máy về các đại lý bán xe là một yếu tố. Chính vì vậy, em tìm hiểu về loại xe ô tô chở xe máy để làm đề tài tốt nghiệp.

Nội dung bao gồm:
Chương 1: Tổng quan
Chương 2: Thiết kế thùng xe
Chương 3: Lập quy trình lắp ráp tổng thể

Download Tài liệu : Tại đây