Tải Đồ án – Thiết kế hệ dẫn động băng tải

Đồ án – Thiết kế hệ dẫn động băng tải

Nội Dung:
– Phần I : Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền.
– Phần II : Tính toán bộ truyền đai thang.
– Phần III : Tính toán bộ truyền bánh răng côn răng nghiêng.
– Phần IV : Tính toán và kiểm nghiệm trục.
– Phần V : Tính và chọn  then.
– Phần VI : Thiết kế gối đỡ trục.
– Phần VII : Cấu tạo vỏ hộp và các chi tiết máy khác.
– Phần VIII : Bôi trơn hộp giảm tốc

Download tài liệu : Tại đây