Tải Đồ án – Thiết kế động cơ đốt xăng V8

Đồ án – Thiết kế động cơ đốt xăng V8

Những năm gần đầy, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh. Bên cạnh đó kỹ thuật của nước ta cũng từng bước tiến bộ. Trong đó phải nói đến ngành động lực và sản xuất ôtô, chúng ta đã liên doanh với khá nhiều hãng ôtô nổi tiến trên thế giới cùng sản xuất và lắp ráp ôtô. Để góp phần nâng cao trình độ và kỹ thuật, đội ngũ kỹ thuật của ta phải tự nghiên cứu và chế tạo, đó là yêu cầu cấp thiết. Có như vậy ngành ôtô của ta mới phát triển được.

Nội dung bao gồm:
1. Vẽ đồ thị
2. Giới thiệu động cơ tham khảo
3. Mục đích và yêu cầu của hệ thống làm mát
4. Khảo sát hệ thống làm mát động cơ 2UZ-FE
6. Kết luận

Download tài liệu: Tại đây