Tìm kiếm tài liệu

Tải Đồ án – Thiết kế hệ thống băng tải vận chuyển hàng hóa

Đồ án – Thiết kế hệ thống băng tải vận chuyển hàng hóa

Ngày nay cùng với sự công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nhiều ngành công nghiệp phục vụ quá trình công nghiệp phát triển của đất nước. Như khai thác khoáng sản vận chuyển nguyên vật liệu trong các bến cảng , trong các nhà máy. Băng tải dùng để vận chuyển các vật liệu rời nhờ những ưu điểm là có khả năng vận chuyển hàng hóa đi xa, làm việc êm năng suất cao và tiêu hao năng lượng không lớn lắm.Chính nhờ những ưu điểm đó mà băng tải được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khai thác hầm mỏ, bến cảng …

Nhận thấy tầm quan trọng của băng tải trong các ngành công nghiệp và đây là một hệ thống cần có sự cải tiến và thiết kế mới nhất là trong lĩnh vực trang bị điện do vậy em đã mạnh dạn nhận đề tài: Thiết kế hệ thống băng tải vận chuyển hàng hóa theo nhiều hướng.

Trang bị điện là công đoạn cuối cùng của một công nghệ sản xuất, đặc biết trong các dây truyền hiện đại, trang bị truyền động điện đóng góp vai trò nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Vì vậy các hệ thống truyền động điện luôn luôn được quan tâm nghiên cứ để nâng cao năng suất chất lượng để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa cao. Đề tài của em chủ yếu là đi sâu nghiên cứu trang bị điện điều khiển hệ thống băng tải vận chuyển theo nhiều hướng.

Đề tài được trình bày gồm 3 chương và phần kết luận:
Chương 1: Tổng quan về thiết bị vận tải liên tục
Chương 2: Một số hệ thống vận tải liên tục trong công nghiệp
Chương 3: Xây dựng phương án vận chuyển hàng hóa nhiều hướng bằng thiết bị vận tải liên tục

Download Tài liệu : Tại đây