Tải Báo cáo Thiết kế hệ thống mạng cho một công ty (Công ty TPLTRANSER)

Báo cáo Thiết kế hệ thống mạng cho một công ty (Công ty TPLTRANSER)

1. Mục đích yêu cầu
Xây dựng hệ thống File Server và chiến lược sao lưu phục hồi dữ liệu cho user trong hệ thống mạng của Công ty với các yêu cầu sau:
– Mỗi Nhân viên đều có quyền tương ứng trên File Server
– Hệ thống File Server chứa tài nguyên phải được chia sẻ
– Mỗi Nhân viên khi logon vào hệ thống sẽ có 2 ổ đĩa mạng (dùng chung và dùng riêng).
– Mỗi Nhân viên khi làm việc dữ liệu phải được lưu trên File Server, không cho phép nhân viên lưu trữ dữ liệu trên máy local.
– Xây dựng chiến lược sao lưu và phục hồi dữ liệu cho hệ thống File Server

Nội dung chuyên môn cần có:
– WSUS
– Remote Assistant: dùng để hổ trợ support từ xa khi người quản trị từ internet remote về công ty.
– Group policy: account, local, software restriction.
– File server: Sharing & NTFS permission, backup & restore.
– User & Group: home folder, script (log in).
– Printer server: ngoài các cấu hình cơ bản có thêm phần có thể sử dụng printer qua internet.
– RAID
– Web, FTP được publish(NAT) ra internet dùng RRAS.
– Deploy antivirus.

2. Tổ chức công ty
VNTransport là một công ty vận tải đường bộ. Hiện tại công ty đang tọa lạc tại một tòa nhà ở TP.HCM. Đã hoạt động gần 5 năm và muốn xây dựng hệ thống mạng nội bộ mô hình domain cho công ty.

Cấu trúc tòa nhà của công ty gồm một tầng trệt và ba tầng lầu. Tầng một đã được sử dụng cho ba phòng ban, tầng hai cho hai phòng ban, tầng ba là tầng quản lý tập trung các máy chủ quan trọng của công ty.

3. Thiết kế logic và thiết kế vật lý
Công ty cần xây dựng 1 hệ thống mạng theo mô hình domain để quản lý tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản trị hệ thống mạng.

Có tất cả 5 server, trên mỗi server chạy các dịch vụ khác nhau để tiết kiệm chi phí.

Mục lục:
1. Mục đích yêu cầu
2. Tổ chức công ty
3. Thiết kế logic và thiết kế vật lý
4. Thiết bị cài đặt
5. Phần mền ứng dụng
6. Phương án triển khai
7. Chiến lược bảo vệ.

Download tài liệu : Tại đây