Tải Đồ án - Thiết kế hệ thống pha trộn dầu thực vật và dầu DO

Tải Đồ án – Thiết kế hệ thống pha trộn dầu thực vật và dầu DO

Đồ án – Thiết kế hệ thống pha trộn dầu thực vật và dầu DO

Những năm gần đây, các nguồn nguyên liệu hoá thạch để sản xuất năng lượng ngày càng bị cạn kiệt, hơn nữa sản phẩm của nguyên liệu này đã và đang gây ô nhiễm môi trường trên toàn thế giới như: gây hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ô zôn làm trái đất nóng dần lên, các khí thải nhƣ H2S, SOX… làm mưa axit. Do vậy việc nghiên cứu các nguồn năng lượng thay thế các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường đang được các nước trên thế giới rất quan tâm, nước ta cũng nằm trong xu thế đó. Trong số các dạng năng lượng mới như: Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thuỷ, năng lượng mặt trời, nhiên liệu sinh học…Để thay thế năng lượng truyền thống gây ô nhiễm từ nhiên liệu hoá thạch. Trong số các dạng năng lượng mới này thì nguyên liệu sinh học được quan tâm hơn cả vì nó được sản xuất từ loại nguyên liệu có thể trồng trọt được và khí thải gây ô nhiễm môi trường là rất ít.

Hiện nay động cơ diesel có tỉ số nén cao do đó trên thế giới đang có xu hướng diesel hoá động cơ nên nhiên liệu biodiesel được quan tâm hơn cả.

Biodiesel đƣợc coi là một loại nhiên liệu sinh học, khi trộn với diesel theo một tỉ lệ thích hợp làm cho nhiên liệu diesel giảm đáng kể lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường mà ta không phải cải tiến động cơ. Biodiesel được sản xuất từ các loại dầu thực vật, mỡ động vật, thậm chí từ các loại dầu thải…

Nội dung bao gồm:
Chương 1: Khái quát về hệ thống pha trộn
Chương 2: Xây dựng cấu trúc cho giải pháp pha trộn
Chương 3: Xây dựng thuật toán điều khiển và chương trình điều khiển

Download Tài liệu : PDF