Tải Đồ án – Thiết kế hệ thống treo cho xe tải 4 tấn

Đồ án – Thiết kế hệ thống treo cho xe tải 4 tấn

Mục tiêu của ngành Công nghiệp ôtô nước ta trong những năm tới là nội địa từng phần và tiến tới nội địa toàn phần sản phẩm ôtô. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta đã bắt đầu quan tâm đến tính êm dịu chuyển động, tính an toàn chuyển động…hay nói cách khác là tính năng động lực học ôtô, từ đó có những cải tiến hợp lý với điều kiện sử dụng của nước ta. Để hoàn thành được mục tiêu này, chúng ta phải thiết kế các cụm, các chi tiết sao cho phù hợp với điều kiện sử dụng mặt khác còn phải đảm bảo tính công nghệ tại Việt Nam. Trước những yêu cầu thực tế đó trong đồ án tốt nghiệp chuyên ngành ôtô  em được giao nhiệm vụ: Thiết kế hệ thống treo cho xe tải 4 tấn

Nội dung bao gồm:
Chương 1: Lựa Chọn Phương Án Thiết Kế 8
Chương 2: Tính Toán Thiết Kế Các Phần Tử Của Hệ Thống Treo 24
Chương 3. Thiết Kế Giảm Chấn 46
Chương 4. Quy Trình Gia Công Piston Phân Tử Đàn Hồi 62

Download Tài liệu : Tại đây