Tải Thiết kế hộp giảm tốc trục vít ACXIMET

Tải Thiết kế hộp giảm tốc trục vít ACXIMET

Thiết kế hộp giảm tốc trục vít ACXIMET

NỘI DUNG:
Phần một : Chọn động  cơ dẫn động hệ thống tính toán động học và thiết kế truyền động đai thang
Ι. Chọn động cơ
ΙΙ. Tính toán động học
ΙΙΙ. Thiết kế truyền động đai thang

Phần hai : Thiết kế các bộ truyền động trong HGT hai cấp trục vít – bánh răng
A. Số liệu thiết kế
B. Chọn chỉ tiêu thiết kế
C. Thứ tự thiết kế.

Download tài liệu:PDF