Tải Thiết kế máy chấn tôn thủy lực

Thiết kế máy chấn tôn thủy lực

Với sự phát triển không ngừng của các ngành công nghiệp, kèm theo đó là ngành xây dựng cũng phát triển không ngừng. Vì vậy những sản phẩm phục vụ cho các ngành này cũng vô cùng đa dạng về hình dáng và kích thước. Đặc biệt các ngành công nghiệp đóng tàu, sản xuất các loại thùng xe công tơ nơ, xe tải…. Đối với ngành xây dựng là các thanh đỡ u, v…

Nội dung gồm 2 phần chính:
Thiết kế máy:
CHẤN TÔN THỦY LỰC Với các yêu cầu sau:
A- PHẦN BẢN VẼ
1. Bản vẽ sản phẩm, dây chuyền sản xuất
2. Bản vẽ sơ đồ nguyên lý
3. Bản vẽ lắp / cụm của máy
4. Bản vẽ các chi tiết gia công của máy
5. Bản vẽ sơ đồ nguyên công qui trình công nghệ gia công (nếu khối lượng công việc ít)
B- PHẦN THUYẾT MINH
1- Tổng quan
+ Yêu cầu xã hội
+ Phân tích sản phẩm (Cơ lý tính)
+ Yêu cầu của máy
2 – Thiết kế máy
+ Lựa chọn nguyên lý làm việc
+Tính toán động học máy
+Tính toán động lực học máy
3. kết luận
+ Nhận xét đánh giá máy +Hướng dẫn sử dụng bảo quản
4 – Sản xuất thử mô hình, điều chỉnh, sửa chữa lại thiết kế (nếu có)

Download tài liệu:PDF