Tải Đồ án - Thiết kế máy đào tạo gầu nghịch dẫn động thủy lực

Tải Đồ án – Thiết kế máy đào tạo gầu nghịch dẫn động thủy lực

Đồ án – Thiết kế máy đào tạo gầu nghịch dẫn động thủy lực

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với sự đầu tư mạnh của nhà nước, ngành xây dựng cơ bản đã và đang có bước phát triển nhảy vọt tạo đà cho sự phát triển kinh tế và xã hội ở nước ta. Trong sự phát triển chung đó, ngành máy xây dựng đã và đang có những tiến bộ vượt bậc về công nghệ tiên tiến cũng như chủng loại sử dụng.Trong đó, máy làm đất là một trong những nhóm máy rất quan trọng trong công tác thi công. Máy làm đất giúp tăng năng suất lao động, đặc biệt nó còn bảo vệ sức khỏe cho người công nhân, là một trong những tiêu chí hàng đầu về vấn đề lao động. Đặc biệt, máy đào gầu nghịch dẫn động thủy lực là máy được sử dụng khá phổ biến hiện nay, phục vụ nhiều công trình quan trọng.

Nội dung đồ án bao gồm:
Chương 1: Tổng quan chung
Chương 2: Tính toán chung
Chương 3: Tính toán riêng

Download Tài liệu : Tại đây