Tải Đồ án – Thiết kế máy xúc lật loại nhỏ

Đồ án – Thiết kế máy xúc lật loại nhỏ

“Tính toán, thiết kế máy xúc lật cỡ nhỏ”. Đây có thể nói là đề tài không mới nhưng nó có ý nghĩa thực tiễn đối với bản thân em khi ra làm việc,khi mà Với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước, đất nước ta đang chuyển mình phấn đấu từ một nước nghèo nàn lạc hậu trở thành nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Và hiện nay đất nước ta đang cố gắng tự nghiên cứu sản xuất các thiết bị máy móc trong nước thay thế hàng nhập khẩu nhằm giảm chi phí đầu tư .

Nội dung đồ án bao gồm :
Chương I: Tổng  quan  về  máy  xúc  lật
Chương II: Tính toán thiết kế tổng thể máy bốc xúc
Chương III: Tính toán thiết kế một số cụm chi tiết chủ yếu của máy xúc lật
Chương IV: công nghệ gia công chi tiết pistong xi lanh nâng cần
Chương V: công tác sử dụng và bảo dưỡng, sửa chữa máy xúc lật

Download Tài liệu : Tại đây