Tải Đồ án – Thiết kế mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện trên xe Honda Civic bằng phần mềm inventor

Đồ án – Thiết kế mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện trên xe Honda Civic bằng phần mềm inventor

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh ngành công nghiệp ôtô và đã có 14 liên doanh ôtô Việt Nam hoạt động và đã đưa ra thị trường nhiều loại xe có chất lượng cao, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến. Trong đó hệ thống lái ôtô là một ví dụ.

Hệ thống này có chức năng điều khiển hướng chuyển động của ô tô, đảm bảo tính năng ổn định chuyển động thẳng cũng như quay vòng của bánh xe dẫn hướng. Trong quá trình chuyển động hệ thống lái có ảnh hưởng rất lớn đến an toàn chuyển động và quỹ đạo chuyển động của ô tô, đặc biệt đối với xe có tốc độ cao. Do đó người ta không ngừng cải tiến hệ thống lái để nâng cao tính năng của nó. Xuất phát từ những yêu cầu và đặc điểm đó, em đã được giao thực hiện và nghiên cứu đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Thiết kế, mô phỏng hệ thống lái trợ lực điện bằng phần mềm Inventor”.  nhằm mục đích giảm cường độ cho người lái, làm tăng thêm tính cơ động và độ an toàn chuyển động của xe. Đây là một lĩnh vực khá mới mẻ, phức tạp đòi hỏi các kiến thức về điện tử – tin học, cơ điện tử và chưa có nhiều tài liệu tham khảo.

Nội dung:
Chương 1: Tổng quan về hệ thống lái trên ô tô
Chương 2: Tính toán hệ thống lái xe Honda Civic
Chương 3: Thiết kế, lắp ráp mô phỏng hệ thống lái bằng phần mềm Inventor

Download Tài liệu : Tại đây