Tải Đồ án Thiết kế phần mềm - Hệ thống quản lý chương trình đào tạo

Tải Đồ án Thiết kế phần mềm – Hệ thống quản lý chương trình đào tạo

Đồ án Thiết kế phần mềm – Hệ thống quản lý chương trình đào tạo

Ngày nay, sự phát triển của công nghệ thông tin nhanh chóng đang là chiều sâu giúp các nhà quản lý dễ dàng hơn trong công việc của mình. Thật vậy, với hệ thống được hình thành từ những yêu cầu thiết yếu để quản lý trong công tác đào tạo của 1 trường đại học riêng lẽ nói chung cũng như những trường đại học với qui mô đào tạo vừa và lớn nói riêng. Hệ thống sẽ hỗ trợ cho người quản lý có được cái nhìn toàn cục về “công thức” đào tạo của trường…

Nội dung đồ án “Thiết kế phần mềm – Hệ thống quản lý chương trình đào tạo” bao gồm:
– Phần I: Giới thiệu
– Phần II: Quy trình ứng dụng
– Phần III: Phân tích
– Phần IV: Thiết kế
– Phần V: Tổng kết

Download Tài liệu : PDF