Tải Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng

Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng

Qui trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng càng cần đạt yêu cầu về các mặt đầu, độ song song của các lỗ với nhau. Từ các yêu cầu trên, ta phải thiết kế một qui trình công nghệ hợp lý từ khâu tạo phôi đến khâu tạo thành chi tiết hoàn chỉnh. Trên cơ sở đó ta phải thiết kế đồ gá, tính chế độ cắt và xác định thời gian gia công cơ bản cho từng nguyên công một cách hợp lý để đạt hiệu quả kinh tế, kỹ thuật cao nhất. Những  yêu cầu trên được thể hiện trong : ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ  GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG CÀNG.

Các số liệu, thông số do tra bảng hoặc tính toán đều dựa vào các tài liệu  và kinh nghiệm của thầy hướng dẫn .

Một sản phẩm có thể có nhiều phương án công nghệ khác nhau việc thiết kế quy trình công nghệ còn so sánh và chọn lọc ra được một phương án công nghệ hợp lý nhất đảm bảo yêu cầu về chất lượng, giá thành rẻ, thời gian, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Nội dung “Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng” bao gồm 9 chương:
Chương I:  Phân tích chi tiết gia công
Chương II: Xác định dạng sản xuất
Chương III: Chọn dạng phôi và phương pháp chế tạo phôi
Chương  IV: Chọn tiến trình gia công
Chương V: Thiết kế nguyên công
Chương VI:  Tính lượng dư gia công và kích thước trung gian
Chương VII : Tính chế độ cắt
Chương IX:   Thiết kế đồ gá công nghệ nguyên công 5 khoan – khoét- doa lỗ

Download tài liệu:Tại đây