Tìm kiếm tài liệu

Tải Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết gối đỡ trục máy cán

Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết gối đỡ trục máy cán

Hiện nay, các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến thức sâu rộng, đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó đẻ giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất, sửa chữa và sử dụng.

Mục tiêu của môn học công nghệ chế tạo máy là tạo điều kiện cho người học lắm vững và vận dụng có hiệu quả các phương pháp thiết kế, xây dựng và quản lý các quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí về kĩ thuật sản xuất và tổ chức sản xuất nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật theo yêu cầu trong điều kiện và qui mô sản xuất cụ thể. Môn học còn truyền đạt những yêu cầu về chỉ tiêu công nghệ trong quá trình thiết kế các kết cấu cơ khí để góp phần nâng cao hiệu quả chế tạo chúng.

Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy nằm trong chương trình đạo tạo của ngành chế tạo máy thuộc khoa cơ khí có vai trò hết sức quan trọng nhằm tạo cho sinh viên hiểu một cách sâu sắc về những vấn đề mà người kỹ sư gặp phải khi thiết kế một qui trình sản xuất chi tiết cơ khí. Được sự giúp đỡ chỉ đạo tận tình của các thầy, cô giáo và đặc biệt là cô giáo hướng dẫn trực tiếp NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN đã giúp em hoàn thành tốt đồ án môn học này.

Nội dung của đồ án bao gồm 9 phần
Phần 1 : phân tích chức năng làm việc của chi tiết
Phần 2 : phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết
Phần 3 : xác định dạng sản xuất
Phần 4 : chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi
Phần 5 : lập thứ tự các nguyên công
Phần 6 : tính lượng dư cho các bề mặt
Phần 7 : tính chế độ cắt cho các nguyên công
Phần 8 : định mức thời gian, năng suất .Tính toán về kinh tế, so sánh các phương án công nghệ
Phần 9: tính và thiết kế đồ gá

Download tài liệu:Tại đây