Tìm kiếm tài liệu

Tải Đồ án – Thiết kế qui trình sản xuất chi tiết cơ khí

Đồ án – Thiết kế qui trình sản xuất chi tiết cơ khí

Hiện nay, các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến thức sâu rộng. Đòng thời phải biết vận dụng những  kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất, sữa chữa và sử dụng

Mục tiêu của môn học là tạo điều kiện cho người học nắm vững và vận dụng có hiệu quả các phương pháp thiết kế, xây dựng và quản lý các quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí về kỹ thuật sản xuất và tổ chức sản xuất nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo yêu cầu trong điều kiện và quy mô sản xuất cụ thể. Môn học còn truyền đạt những yêu cầu về chỉ tiêu công nghệ trong quá trình thiết kế các kết cấu cơ khí, để góp phần nâng cao hiệu quả chế tạo chúng

Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy nằm trong chương trình đào tạo của ngành chế tạo máy thuộc khoa cơ khí có vai trò hết sức quan trọng, nhằm tạo cho sinh viên hiểu một cách sâu sắc về những vấn đề mà người kỹ sư gặp phải khi thiết kế một quy trình sản xuất chi tiết cơ khí

Nội dung của “Đồ án – Thiết kế qui trình sản xuất chi tiết cơ khí” bao gồm
Chương 1: Phân tích chức năng làm việc của chi tiết.
Chương 2: Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết..
Chương 3: Xác định dạng sản xuất
Chương 4: Chọn phương pháp chế tạo phôi
Chương 5: Lập thứ tự các nguyên công.
Chương 6: Tính lượng dư cho một bề mặt và tra lượng dư cho các bề mặt còn lại.
Chương 7: Tính chế độ cắt cho một nguyên công.
Chương 8: Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công
Chương 9: Tính và thiết kế đồ gá Tài liệu tham khảo.

Download tài liệu:PDF