Tải Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết tay biên D165

Tải Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết tay biên D165

Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết tay biên D165

Môn học công nghệ chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư và cán bộ kỹ thuật về thiết kế và chế tạo các loại máy, các thiết bị phục vụ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải …

Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy kỳ 6 là một trong các đồ án có tầm quan trọng nhất đối với một sinh viên khoa cơ khí. Đồ án giúp cho sinh viên hiểu những kiến thức đã học không những môn công nghệ chế tạo máy mà các môn khác như: máy công cụ, dụng cụ cắt… Đồ án còn giúp cho sinh viên được hiểu dần về thiết kế và tính toán một quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết cụ thể.

Sản lượng hàng năm: 6.000 chi tiết
Điều kiện sản xuất: Tự chọn
1. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết.
2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết.
3. Xác định dạng sản xuất.
4. Chọn phương pháp chế tạo phôi
5. Lập thứ tự các nguyên công
6. Tính lượng dư cho một bề mặt
7. Tính chế độ cắt cho một nguyên công và tra chế độ cắt cho các nguyên công còn lại.
8. Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công.
9. Tính và thiết kế một đồ gá
10. Nghiên cứu chuyên đề “công nghệ gia công trên máy CNC”

Download tài liệu:PDF