Tải Thiết kế quy trình công nghệ chi tiết giá đỡ 120000 chi tiết/năm

Tải Thiết kế quy trình công nghệ chi tiết giá đỡ 120000 chi tiết/năm

Thiết kế quy trình công nghệ chi tiết giá đỡ 120000 chi tiết/năm

1. Điều kiện kỹ thuật
Dựa vào bản vẽ chi tiết, chi tiết cần gia công đạt những yêu cầu sau :
– Gia công đạt độ nhám Rz25 và Rz50 tại các bề mặt yêu cầu.
– Độ không song song giữa mặt B và mặt A không quá 0.03
– Độ không vuông góc giữa lỗ 72  với mặt A không quá 0.05.
– Các bề mặt, các lỗ có dung sai yêu cầu gia công trong dung sai cho phép.

2. Chức năng làm việc
Dựa vào bản vẽ chi tiết có thể nhận thấy mặt A và B dùng để lắp ghép nên khi gia công phải gia công bán tinh hay tinh để đạt độ nhám Ra1.6, ngoài ra dưới đáy chi tiết có gờ dùng để lắp ghép và có thể trượt đi theo bề mặt gờ, vì thế yêu cầu độ chính xác khá cao Rz16.

Tài Liệu tham khảo:
– Trần Văn Địch
Thiết kế Đồ Án Công Nghệ Chế Tạo Máy, nxb KHKT 2000
– Hồ viết Bình-Nguyễn Ngọc Đào
Công Nghệ Chế Tạo Máy; ĐHSPKT 2000
– Nguyễn Ngọc Đào – Hồ Viết Bình
Chế Độ Cắt Gia Công Cơ Khí; nxb Đà Nẵng 2001
– Nguyễn Đắc Lộc- Lê Văn Tiến
Sổ Tay NCTM Tâp 1,2 nxb KHKT 2001
– Hồ Viết Bình – Lê Đăng Hoành – Nguyễn Ngọc Đào
Đồ Gá Gia Công Cơ Khí , nxb Đà Nẵng 2000
– Trần Văn Địch
Sổ Tay Và ATLAS Đồ Gá ; nxb KHKT 2000
– Nguyễn Ngọc Đào – Hồ Viết Bình – Phan Minh Thanh
Cơ Sở CNCTM; ĐHSPKT 2002.

Download tài liệu:Tại đây