Tìm kiếm tài liệu

Tải Thiết kế sản phẩm nhựa và khuôn ứng dụng phần mềm SolidWorks

Thiết kế sản phẩm nhựa và khuôn ứng dụng phần mềm SolidWorks

Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của phần mềm cơ khí trong việc ứng dụng thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa. Một số phần mềm nỗi tiếng như pro/engineer wifi 4.0, catia VR15.7, Unigrafic NX6, Inventer 8, Solidworks 2009 ( phần mềm khá nỗi tiếng của hãng Dassault systemn) để thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa, vì phần mềm này có ưu điểm là giao diện đẹp ,thân thiện, khả năng thiết kế nhanh hơn các phần mềm khác rất nhiều nhờ vào sự sắp xếp và bố trí các toolbar một cách có hệ thống và hợp lý
Thiết kế cơ khí,tạo khuôn, thiết kế kim loại tấm…Nói chung, về các chức năng này thì Solidworks tỏ ra có không thua kém catia, unigraphics thậm chí còn hay hơn và tốt hơn, bởi lẽ nó chỉ chuyên về lĩnh vực đó, cùng với người anh em catia của mình, Solidworks trở thành một trong những phần mềm nổi tiếng thế giới của hãng Dassault systemn

Nội dung “Thiết kế sản phẩm nhựa và khuôn ứng dụng phần mềm SolidWorks” bao gồm 8 chương:
Chương 1. Giới thiệu các bộ phận máy và chức năng
Chương 2. Thiết kế sản phẩm nhựa
Chương 3. Vật liệu nhựa ép phun
Chương 4. Giới thiệu phần mềm SolidWorks
Chương 5. Các kiểu khuôn nhựa cơ bản
Chương 6. Thiết kế sản phẩm: Nắp ống cứng
Chương 7. Thiết kế khuôn cho sản phẩm nắp ống cứng
Chương 8. Phụ lục

Download tài liệu:PDF