Tìm kiếm tài liệu

Tải Thiết kế hệ thống lái dựa trên cơ sở xe INNOVA J (Thuyết minh + Bản vẽ)

Thiết kế hệ thống lái dựa trên cơ sở xe INNOVA J (Thuyết minh + Bản vẽ)

Trong bối cảnh đất nước trên đà phát triển kinh tế cùng với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ngày càng cao. Công nghiệp chế tạo và sản suất ô tô đang dần trở thành một ngành công nghiệp phát triển. Là một phương tiện giao thông có tốc độ cao, một vấn đề lớn đặt ra đó là cần tiếp thu trình độ khoa học kỹ thuật trong chế tạo, sản suất, lắp ráp cũng như công tác bảo dưỡng, sửa chữa ô tô.

Hệ thống lái là một trong những hệ thống quan trọng trên ô tô. ở mọi tốc độ hệ thống lái dùng để thay đổi hướng chuyển động của ô tô hoặc giữ cho ô tô chuyển động theo một hướng nhất định. Một hệ thống hoàn thiện về kết cấu, điều khiển dễ dàng sẽ giúp người lái điều khiển dễ dàng và thoải mãi đảm bảo an toàn của ô tô trong quá trình sử dụng. Đồng thời còn nâng cao tính tiện nghi, hiện đại của ô tô.

Để vận dụng những hiểu biết và những kiến thức tiếp thu trong quá trình học tập. Em được giao nhiệm vụ “ thiết kế hệ thống lái dựa trên cơ sở xe INNOVA J”.
Đề tài gồm có 3 phần chính:
Chương 1: Tổng quan về hệ thống lái.
Chương 2: Phân tích kết cấu hệ thống lái xe TOYOTA INNOVA J.
Chương 3: Tính toán thiết kế hệ thống lái

Download tài liệu:PDF