Tải Thiết kế hệ thống lái ô tô dựa trên xe cơ sở là INNOVA G (Thuyết minh + Bản vẽ)

Thiết kế hệ thống lái ô tô dựa trên xe cơ sở là INNOVA G (Thuyết minh + Bản vẽ)

Trên nền tảng đất nước đang trên đà phát triển lớn mạnh về kinh tế đó là sự thay da đổi thịt của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và sự hội nhập của các ngành công nghiệp công nghiệp, kĩ thuật ô tô ở nước ta ngày càng chú trọng và phát triển. Một số vấn đề lớn đặt ra đó là sự hội nhập, tiếp thu những công nghệ phát triển vào việc lắp ráp sản xuất cũng như sử dụng bảo dưỡng trên xe Ô tô.

Hệ thống lái là một hệ thống quan trọng của Ô tô dùng để thay đổi hướng chuyển động của Ô tô hoặc giữ cho Ô tô chuyển động xác định theo một hướng nào đó. Một hệ thống lái hoàn thiện về kết cấu, điều khiển dễ dàng sẽ giúp ta điều khiển xe dễ dàng, thoải mái đảm bảo an toàn của xe trong quá trình vận hành khai thác. Đồng thời nó còn nâng cao tính tiện nghi, hiện đại của xe.

Đáp ứng nhu cầu đó và sự hiểu biết về các ứng dụng khoa học kĩ thuật hiện đại. Em đã được giao nhiệm vụ “ Thiết kế hệ thống lái ô tô dựa trên xe cơ sở là INNOVA G ”.

Đề tài bao gồm 3 phần chính như sau:
– Chương I: Tổng quan hệ thống lái
– Chương II: Thiết kế hệ thống lái ô tô
– Chương III: Khai thác kĩ thuật hệ thống lái ô tô

Download tài liệu:PDF