Tải Đồ án – Thiết kế hệ thống phanh trên cơ sở xe Toyota Zace GL 1.8

Đồ án – Thiết kế hệ thống phanh trên cơ sở xe Toyota Zace GL 1.8

Ngành giao thông vận tải là một trong số những ngành rất quan trọng của đất nước. Trong thời chiến cũng như trong thời bình, giao thông vận tải luôn gắn với sự phát  triển của đất nước. Và đặc biệt trong vài năm gần đây khi chúng ta đã gia nhập WTO thì ngành giao thông vận tải càng đóng vai trò quan trọng hơn.

Ở nước ta giao thông đường bộ đóng vai trò chủ đạo và phần lớn lượng hàng và người được vận chuyển trong nội địa bằng ô tô. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ngành công nghiệp ô tô đã có sự phát triển vượt bậc nhằm đáp ứng những yêu cầu của con người. Những chiếc ô tô ngày càng đẹp hơn, nhanh hơn, an toàn hơn, tiện nghi hơn, tiết kiệm hơn để theo kịp xu  thế của thời đại.

Nội dung “Đồ án – Thiết kế hệ thống phanh trên cơ sở xe Toyota Zace GL 1.8” bao gồm
Chương I: Tổng Quan Về Hệ Thống Phanh
Chương II: Lựa Chọn Phương Án Thiết Kế
Chương III : Tính Toán Thiết Kế

Download tài liệu : Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *