Tải Đồ án – Thiết kế hệ thống thủy lực cho xe thu gom rác tự động

Đồ án – Thiết kế hệ thống thủy lực cho xe thu gom rác tự động

Hiện nay ở nước ta, việc thu gom rác thải sinh hoạt cũng như rác thải công nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Công việc này, chủ yếu được thực hiện bằng hình thức thủ công. Công nhân điều khiển các loại xe thu gom và nén rác thải chủ yếu bằng tay, do đó Công suất việc thu gom này còn thấp và chi phí nhân công còn cao. Trong khi đó, tại các nước phát triển, các mô hình thu gom rác và xử lý rác thải một cách tự động đã và đang được áp dụng rộng rãi, Đem lại lợi ích kinh tế cao và giảm thiểu sự tác động của con người.

Một trong số các loại xe thu gom rác thải tự động được sử dụng rất phổ biến là: HERCULES của E- Z PACK. Đây là một mô hình xe thu gom rác thải với nhiều tính năng. Đặc biệt là khả năng tự động thu gom các thùng rác trên các con phố nhờ cơ cấu tay cần gắp rác. Toàn bộ hệ động lực của tay cần được dẫn động bằng hệ thống thủy lực. Mô hình xe này có khả năng cơ động cao và công suất lớn. Với mô hình này nguồn lực nhân công thu gom rác sẽ được giảm xuống nhờ khả năng tự động của chúng. Một mô hình nước ta đang rất cần có để thu gom khối lượng rác thải lớn mỗi ngày sinh  ra.

Các nhiệm vụ cụ thể của đồ án môn học bao gồm :
– Thiết kế sơ bộ kết cấu cơ khí tay cần gắp rác.
– Thiết kế mạch thủy lực.
– Thiết kế mạch điều khiển.
– Tính toán các thông số chính của Xylanh thủy lực, bơm nguồn, thùng dầu
– Tính chọn các phần tử thủy lực trong mạch thủy lực.
– Thiết kế xy lanh thủy lực, đế van.

Nội dung gồm 4 chương:
Chương 1: Giới thiệu về xe thu gom rác
Chương 2: Kết cấu cơ khí tay gắp rác
Chương 3: Sơ đồ hệ thống thủy lực
Chương 4: Tính toán thiết kế hệ thống thủy lực

Download tài liệu : PDF