Tải Đồ án – Thiết kế hệ thống treo xe tải 4 tấn (TM+BV)

Đồ án – Thiết kế hệ thống treo xe tải 4 tấn (TM+BV)

Phần 1 .Tổng quan về hệ thống treo
Phần 2. tính toán các thông số cơ bản của hệ thống treo
1. xác định các thông số cơ bản của treo trước
2. tính toán các thông số cơ bản nhíp trước
3. tính kiểm tra nhíp
Phần 3: Thiết kế nhíp sau
1. phân tải cho nhíp sau
2 .tính toán thiết kế nhíp chính
3. tính kiểm tra nhíp
Phần 4 .thiết kế nhíp phụ
1. tính toán thiết kế nhíp phụ
2. tính kiểm tra nhíp
Phần 5 .thiết kế giảm chân ống
1. xác định kích thước cơ bản
2. xác định các thông số cơ bản
3. xây dựng đồ thị đặc tính của giảm chấn
4. xác định công suất sinh ra trong giảm trấn
5. xác định công suất tỏa nhiệt trong giảm trấn
6. xác định kích thước van trả
7. xác định kích thước van nén
8. xác định lò xo các van
9. kiểm tra xi lanh và piston giảm chấn

Download tài liệu:Tại đây