Tải Thiết kế trạm dẫn động băng tải vận chuyển than đá

Thiết kế trạm dẫn động băng tải vận chuyển than đá

Hệ dẫn động băng tải được sử dụng để vận chuyển các vật liệu rời từ rất lâu nhờ những ưu điểm là có cấu tạo đơn giản, bền, có khả năng vận chuyển vật liệu theo phương nằm ngang, nghiêng với khoảng cách lớn,làm việc êm, năng suất cao và tiêu hao năng lượng không cao, số lượng vận chuyện lớn, kết cấu đơn giản, sửa chữa thuật tiện, linh kiện tiêu chuẩn hoá.

Hệ dẫn động băng tải được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: dùng để vận chuyển, dùng trong các dây chuyền sản xuất, dùng trong các công trình xây dựng trạm thủy điện và bến cảng, trong sản xuất trong khai thác mỏ, luyện kim ,hoá chất, đúc, vật liệu xây dựng, có thể vận chuyển vật liệu rời hoặc vật phẩm thành kiện.

Nội dung “Thiết kế trạm dẫn động băng tải vận chuyển than đá” bao gồm 7 phần
Phần I: Giới thiệu sơ bộ hệ dẫn động băng tải
Phần II: Tính toán thiết kế băng tải
Phần III: Chọn và tính hộp giảm tốc tiêu chuẩn
Phần IV: Tính kiểm tra bền cho các chi tiết trong hộp
Phần V: Tính toán bộ truyền ngoài hộp và khớp nối
Phần VI: Tính toán thiết kế các phân tử của thiết bị vận chuyển
Phần VII: Kết luận và đề nghị

Download tài liệu:PDF