Tải Thiết kế trạm dẫn động vít tải vận chuyển muối iot

Thiết kế trạm dẫn động vít tải vận chuyển muối iot

Hiện nay khoa học kĩ thuật đang phát triển với một tốc độ vũ bão, mang lại những lợi ích to lớn cho con người về tất cả các lĩnh vực: tinh thần và vật chất. Để nâng cao đời sống vật chất của nhân dân, để hoà nhập vào sự phát triển chung của các nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới, đảng và Nhà Nước ta đã đề ra mục tiêu trong nhưng năm tới là:”Công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước”. Muốn thực hiện “công nghiệp hóa – hiện đại hóa” thì một trong những ngành cần quan tâm và phát triển mạnh mẽ là: cơ khí chế tạo, vì cơ khí chế tạo đóng vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất ra các thiết bị, công cụ cho mọi ngành kinh tế quốc dân.

Như vậy, đây là một thực tế khách quan, để tránh tụt hậu về kiến thức yêu cầu người kỹ sư và cán bộ kỹ thuật cần phải nắm vững kiến thức cơ bản,trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo những kiến thức đó học thiết lập quy trình công nghệ hợp lý, tối ưu nhất đưa vào sản xuất nhằm tăng năng xuất, hạ giá thành sản phẩm, đạt chất lượng cao.

Nội dung đề án “Thiết kế trạm dẫn ñộng vít tải vận chuyển muối iot” gồm 7 phần với 4 chương:
Chương I: Giới Thiệu Về Trạm Dẫn Động Vít Tải muối iot
Chương II: Tính Toán Thiết Bị Vận Chuyển Máy Công Tác
Chương III: Tính toán Động Học Hệ Dẫn Động
Chương IV: Tính Toán Các Phần Tử Của Hệ Thống Máy

Download tài liệu:PDF