Tải Đồ án - Thiết kế và chế tạo cụm rạch hàng và lấp hạt máy gieo khí động kiểu trống

Tải Đồ án – Thiết kế và chế tạo cụm rạch hàng và lấp hạt máy gieo khí động kiểu trống

Đồ án – Thiết kế và chế tạo cụm rạch hàng và lấp hạt máy gieo khí động kiểu trống

Cây đậu phộng, đậu nành, đậu xanh, bắp… là cây công nghiệp, cây lương thực có phạm vi canh tác và tiềm năng kinh tế lớn. Song do canh tác thủ công nên bị giới hạn về quy mô cũng như hiệu quả kinh tế. Nghiên cứu một mẫu máy gieo đáp ứng được các yêu cầu nông học khâu gieo, giải quyết một khâu quan trọng trong việc cơ giới hóa cây trồng là mục đích đề tài của tôi.

Nội dung thực hiện:
– Thiết kế và chế tạo bộ phận rạch hàng
– Hoàn chỉnh thiết kế toàn máy và khảo nghiệm sơ bộ
– Thông số kỹ thuật của máy:
– Khoảng cách hàng : 200 mm.
– Khoảng cách hạt trên hàng : 200 mm.
– Năng suất máy > 2000 m2 /h.
– Nguồn động lực: Máy kéo KUBOTA L2000 (20 -24 HP)

Kết quả khảo nghiệm:
– Độ đồng đều và độ sâu của vết rạch giữa các hàng : 100%
– Khả năng lấp hạt và độ đồng đều giữa các hàng : 98%

Mục lục:
Chương 1: Mở Đầu
Chương 2: Tổng Quan
2.1 Đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến hạt giống
2.2. Yêu cầu kỹ thuật nông học của hạt làm giống
2.3. Thời vụ trồng
2.4. Yêu cầu kỹ thuật nông học khâu làm đất
2.5. Yêu cầu kỹ thuật nông học khâu gieo
2.6. Yêu cầu kỹ thuật máy gieo
2.7. Các phương pháp gieo trồng cây đậu phộng hiện nay
2.7.1 Phương pháp gieo thủ công
2.7.2 Phương pháp gieo bằng máy
2.8 giới thiệu nguyên lý làm việc của một số loại máy gieo hạt hiện nay
2.8.1 Máy gieo kiểu trục cuốn
2.8.2 Gieo Kiểu đĩa
2.9 Tìm hiểu một số bộ phận làm việc của máy gieo khí động
2.9.1 Lưỡi rạch
2.9.2. Bộ phận lấp hạt
2.9.3. Thùng chứa hạt
2.10. Lý thuyết tính toán máy gieo hạt khí động
2.10.1 Đặc tính chung của quá trình gieo hạt
2.10.2 Tính toán sơ bộ số lỗ gieo trên đĩa
2.20.3. Lựa chọn chế độ làm việc của máy gieo
Chương 3: Nội Dung Và Phương Pháp Nghiên Cứu
3.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
3.2. Phương pháp thiết kế máy
3.3. Phương pháp chế tạo
3.4 Phương pháp khảo nghiệm đánh giá
Chương 4: Kết Qủa Và Thảo Luận
4.1. Nghiên cứu máy gieo khí động kiểu đĩa
4.2. Yêu cầu đối với máy gieo
4.2.1. Các thông số ban đầu
4.2.2. Yêu cầu kỹ thuật nông học của máy
4.3. Mô hình máy gieo
4.3.1 Sơ đồ toàn máy gieo
4.3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy gieo khí động kiểu trống cần thiết kế
4.3.3 Trống gieo
4.3.4 Thùng chứa hạt
4.3.5 Lưỡi rạch hàng
4.3.6 Bánh lấp hạt
4.4. Lựa chọn chế độ lầm việc của máy gieo
4.5. Kết quả khảo nghiệm sơ bộ
4.5.1 Độ đồng đều và độ dày vết lấp
4.5.2 Độ đồng đều và độ sâu vết rạch các hàng
Chương 5: Kết Luận Và Đề Nghị
5.1 Kết luận
5.2. Đề nghị

Download tài liệu : PDF