Tải Đồ án – Thiết kế và chế tạo máy in 3d cơ cấu Corexy

Đồ án – Thiết kế và chế tạo máy in 3d cơ cấu Corexy

Trong những năm trở lại đây, công nghệ in FDM (Fused Deposition Molding) được phát triển rất nhanh với những ưu điểm như vật liệu dễ kiếm, không gây độc hại, kết cấu máy đơn giản, chi phí thấp, …. Đề tài được xây dựng trên cơ sở những ưu điểm của công nghệ in 3D, phát huy những ưu điểm và hạn chế một số nhược điểm của máy in 3D.

Nội dung của đề tài là nghiên cứu thiết kế truyền động cho máy in 3D, tối ưu hóa đường di chuyển đầu phun, để có thể tối ưu hóa giữa chất lượng mẫu in và thời gian in.
Chương 1: Giới Thiệu
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
.5. Cơ sở phương pháp luận
1.6. Phương pháp nghiên cứu
1.7. Kết cấu đề tài
Chương 2: Tổng Quan Về Công Nghệ Tạo Mẫu Nhanh
2.1. Giới thiệu về công nghệ tạo mẫu nhanh
2.2.Các bước của quá trình tạo mẫu nhanh
2.3. Một số công nghệ tạo mẫu nhanh
2.3.1. Công nghệ SLA
2.3.2.Công nghệ in 3DP
2.3.3. Công nghệ FDM
2.4. Giới thiệu một số mẫu máy in 3D
2.4.1.Máy Prusa i3
2.4.2.Máy Delta Kossel
2.4.3. Máy Ember
2.5. Kết luận
Chương 3: Cơ Sở Lý Thuyết
3.1.  Khái quát chung về máy in 3D
3.2. Động cơ bước
3.2.1. Động cơ bước nam châm vĩnh cửu
3.2.2.Động cơ bước biến từ trở
3.2.3. Động cơ bước hỗn hợp
3.2.4. Động cơ bước 2 pha
3.2.5. Các phương pháp điều khiển động cơ bước
3.3. Truyền động vít me – đai ốc
3.3.1.Cơ cấu vít me – đai ốc trượt
3.3.2. Cơ cấu vít me đai ốc bi
3.4.Sống trượt dẫn hướng
3.5.Truyền động đai
3.6. Kết luận
Chương 4: Phương Hướng Và Các Giải Pháp Thiết Kế
4.1.Thông số máy
4.2.Các phương án thiết kế kết cấu máy
4.2.1. Phương án 1
4.2.2.Phương án 2
4.2.3.Phương án 3
4.3. Lựa chọn phương án
4.4. Trình tự thực hiện
Chương 5: Tính Toán, Thiết Kế Cơ Khí
5.1.Thiết kế khung máy
5.2.Thiết kế cụm cơ khí trục Z
5.2.1.Tính toán truyền động vít me – đai ốc bi trục Z
5.2.2.Tính toán chọn động cơ trục Z
5.2.3.Trục dẫn hướng và bạc dẫn hướng
5.2.4.Khớp nối
5.2.5.Thiết kế bàn nâng trục Z
5.3.Thiết kế cơ khí cụm trục XY
5.3.1.Kết cấu truyền động trục XY
5.3.2. Lựa chọn bộ truyền
5.3.3.Thiết kế sơ bộ cụm trục XY
5.3.4.Tính toán lựa chọn động cơ cụm trục XY
5.4.Thiết kế và gia công các chi tiết
5.5.Bộ phận đùn nhựa
5.5.1.Cụm tời nhựa
5.5.2.Đầu phun gia nhiệt
5.6.Tính toán thiết kế phần điện
5.6.1.Khối nguồn
5.6.2.Phần điều khiển
5.8. Phần mềm điều khiển
5.9.Các kiểu chạy nhựa.
Chương 6: Kết Luận – Đề Nghị

Download Tài liệu : PDF