Tìm kiếm tài liệu

Tải Đồ án – Thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo lắp ráp (Thuyết minh + Bản vẽ)

Đồ án – Thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo lắp ráp vận thăng vận chuyển vật liệu xây dựng sức nâng Q300kg chiều cao nâng 20m

Trải qua gần năm năm học nhìn lại cũng thật ngắn, qua quá trình học tập đó chúng em đã tích lũy được một vốn kiến thức nhất định, để phục vụ cho quá trình đi làm sau này, để có được điều đó không chỉ nhờ vào công học tập mà nhờ rất nhiều vào công ơn của các thầy dậy dỗ và kèm cặp.
Kết thúc khóa học của chúng em là một bài luận văn cuối khóa, để hoàn thành được khối lượng lớn kiến thức trong bài luận văn, chúng em nhờ rất nhiều vào sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô. Khi làm luận văn cuối khóa chúng thu được rất nhiều điều bổ ích, giúp chúng em ôn và hệ thống lại kiến thức đã được học, nó giúp rất nhiều cho chúng em cho quá trình đi làm sau này.
Trong suốt quá trình thực tập ,em đã đi sâu vào nghiên cứu Máy Vân thăng, qua sự tìm hiểu và mức độ tiếp thu những kiến thức đã học, em đã trình bày các hiểu biết cũng như kết quả thực tập vào cuốn luận văn này. Việc thiết kế nầy nếu đạt yêu cầu xem như công lao của quí Thầy cô đã truyền dạy cho những kiến thức trong suốt năm 5 qua.

Nội Dung gồm 4 phần chính:
Phần I  : Giới Thiệu Chung, Phân Tích Lựa Chọn Phương Án, PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN
Chương 1:  lựa chọn phương án
Chương 2:  giới thiệu chung về máy vận thăng
Phần II : Thiết Kế Kỹ Thuật
Chương 1:  tính toán thiết kế cơ cấu nâng
Chương 2 : tính kết cấu thép máy vận thăng
Chương 3 :  Hệ thống điện vận thăng
Phần III : Quy Trình Công Nghệ Chế Tạo Vận Thăng
Chương 1 : Quy trình chế tạo kết cấu thân tháp
Chương 2:  Quy trình công nghệ chế tạo đế tháp và giá puli đỉnh tháp
Chương 3 :  Quy trình chế tạo bàn nâng
Phần IV:  Quy Trình Lắp Dựng, Thử Nghiệm, Sử Dụng Máy Vận Thăng
Chương 1:  Quy trình lắp dựng
Chương 2: thử nghiệm và sử dụng

Download tài liệu:Tại đây