Tìm kiếm tài liệu

Thực hành trang 159 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2 Thực hành trong SGK trang 159 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4.

Bài 1 (trang 159 SGK Toán 4): Đo độ dài rồi ghi kết quả vào ô trống :

Chiều dài bảng của lớp học Chiều rộng phòng học Chiều dài phòng học

Lời giải:

Đối với bài này, các em cần dùng thước đo xây dựng để đo được chính xác nội dung cần đo như sau :

– Chiều dài bảng của lớp học

– Chiều rộng phòng học

– Chiều dài phòng học

Bài 2 (trang 159 SGK Toán 4): Em bước đi 10 bước dọc thẳng theo sân trường từ A đến B.

– Em ước lượng đoạn thẳng AB dài mấy mét

– Em hãy kiểm tra bằng cách dùng thước dây để đo độ dài đoạn AB

Lời giải:

Các em hãy làm theo yêu cầu trên.

Gợi ý :

Các em hãy ước lượng độ rộng của 1 bước chân bao gồm cả bàn chân của mình được coi là x

Sau đó đếm số bước mà mình đi được coi là y

kết quả tính tương đối là x*y.