Tải báo cáo đồ án – Thực tập nhà máy đường Sóc Trăng

Đồ án – Thực tập nhà máy đường Sóc Trăng

Cây mía và nghề mía mật, đường ở Việt Nam đã có từ xa xưa. Nhưng công nghệ mía đường chỉ thực sự phát triển từ những năm 1990. Ngành mía đường từng bước phát triển nhầm đáp ứng nhu cầu về lượng đường sử dụng trong nước cũng đồng thời góp phần phát triển kinh tế nước nhà. Theo đó nhiều nhà máy sản xuất mía đường đã từng bước phát triển rộng khắp cả nước, bên cạnh phát triển kinh tế thì cũng tạo điều kiện thuận lợi để hướng dẫn, đào tạo sinh viên chúng em. Vì có điều kiện tiếp cận, chạm tay trực tiếp vào các thiết bị, máy móc, dây chuyền công nghệ của nhà máy mà từ trước chỉ được học về lý thuyết trong sách vở thông qua những bài giảng của các thầy cô ở trường.

Nội dung bao gồm:
Chương 1: giới thiệu tổng quan về nhà máy đường sóc trăng (Sosuco)
Chương 2: Mô tả quy trình sản xuất của nhà máy
Chương 3: Công đoạn xử lý – ép mía
Chương 4: Làm sách nước mía (hóa chế)
Chương 5: Nấu đường – trợ tinh – li tâm

Download Tài liệu : Tại đây