Download sách Tiền Và Hoạt Động Ngân Hàng Ebook PDF

Download sách Tiền Và Hoạt Động Ngân Hàng Ebook PDF

Tiền Và Hoạt Động Ngân Hàng
Bởi: TS. Lê Vinh Danh

Cuốn sách Tiền và hoạt động ngân hàng là một chuyên khảo tương đối có hệ thống về tiền tệ và hoạt động ngân hàng với nguồn tài liệu khá phong phú, cập nhật. Bằng một phương cách tiếp cận riêng, tác giả đã trình bày khá sinh động, có tính chất phổ thông hoá lịch sử quá trình phát sinh, phát triển cũng như chức năng vai trò của tiền tệ và hoạt động ngân hàng cùng những kinh nghiệm quản lý, điều tiết của một số ngân hang lớn của các nước trên thế giới.

Cuốn sách cần dùng cho sinh viên và tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng với tư cách là một chuyên khảo có nhiều thông tin bổ ích phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập.

Nội dung Cuốn sách gồm 4 phần:
– Phần I: Tiền tệ, chức năng và vai trò
– Phần II: Hoạt động ngân hàng; tiền tệ và tài chính quốc tế
– Phần III: Tiền – hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế
– Phần IV: Chính sách tiền tệ và chính trị.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF

Xem thêm sách :
Sách Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất – Thống kê