Tải Tiểu luận môn động cơ đốt trong nâng cao - động cơ HCCI

Tải Tiểu luận môn động cơ đốt trong nâng cao – động cơ HCCI

Tiểu luận môn động cơ đốt trong nâng cao – động cơ HCCI

Nội dung báo cáo động cơ HCCI:
What is Homogeneuos Charge Compression Ignition(HCCI).
– HCCI là quá  trình thay đổi quá trình cháy của động cơ dạng piston , có thể cung cấp hiệu suất cao như động cơ nén nổ, phun trực tiếp (compression-ignition, direct-injection CIDI) trong khi đó, không giống như động cơ CIDI)nó phát ra ở mức thấp oxide của nitrogen (NOx) và PM (particulate matter). Động cơ HCCI vận hành dựa trên nguyên tắc hỗn hợp nhạt hòa trộn trước nạp vào phản ứng và cháy trong toàn bộ buồng đốt động cơ khi được nén bởi piston. Ở một vài đánh giá, HCCI kết hợp những ưu điểm của cả động cơ đánh lửa (SI) và nén nổ (CI) , như minh họa ở hình 1. Như động cơ SI , hỗn hợp được hòa trộn tốt , nó giảm thiểu lượng PM , và như động cơ CIDI hỗn hợp bị nén nổ và không có tổn thất ở họng nạp, do đó nó dẫn đến hiệu suất cao
– Tuy nhiên, không giống như động cơ truyền thống sự cháy diễn ra trong toàn bộ thể tích buồng đốt hơn là trước màng lửa. Đặc tính quan trọng này của HCCI cho phép sự cháy diễn ra ở nhiệt độ thấp hơn, đột ngột giảm lượng NOx phát ra từ động cơ.
– Hầu hết động cơ dùng HCCI có hai hệ thống  phương thức cháy trong đó sự cháy truyền thống SI hoặc CI được sử dụng trong điều kiện vận hành khi mà vận hành HCCI khó khăn.Đặc biệt, khi động cơ SI hoặc CI khởi động nguội, sau đó chuyển sang chế độ HCCI ở chế độ cầm chừng và chế độ tải thấp đến trung để đạt được cái lợi của HCCI ,gặp ở hầu hết chu kỳ vận hành đặc trưng của máy móc động cơ. Cho chế độ tải lớn, động cơ sẽ được chuyển qua vận hành như SI hoặc CIDI .

Download tài liệu:PDF