Tìm kiếm tài liệu

Tải Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tuabin hơi tàu thủy

Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tuabin hơi tàu thủy

1. Đặc điểm thiết bị năng lượng tuabin hơi:
– Động cơ chính là tuabin hơi. Ở đó, môi chất công tác tuần hoàn không ngừng theo vòng kín, và có sự thay đổi trạng thái.
– Ngoài những đặc điểm chung của thiết bị tuabin, thiết bị tuabin hơi có các đặc điểm riêng sau:
+ Môi chất công tác là hơi nước nên trong thành phần của thiết bị có nồi hơi, thiết bị ngưng
+ Nhiệt độ của chu trình thấp, do đó hiệu suất nhiệt thấp.
+ Muốn tận dụng nhiệt được tốt cần có thiết bị ngưng tụ.
+ Sự trao đổi nhiệt giữa khí lò và nước cùng với hơi nước bị hạn chế bởi ứng suất nhiệt xuất hiện ở vật liệu chế tạo. + Thiết bị động lực cần có thiết bị dự trữ nước, vận chuyển và các thiết bị phụ khác phức tạp
+ Kích thước và khối lượng lớn.
+ Nồi hơi phải đốt liên tục, hơi nước có áp suất và nhiệt độ cao, rất nguy hiểm cho người vận hành.
+ Thời gian chuẩn bị khởi động thiết bị dài, do đó tính cơ động của tàu thấp.

Download tài liệu:Tại đây