Tải Báo cáo – Tìm hiểu và sử dụng phần mềm Microsoft System Center Operation Manger

Tìm hiểu và sử dụng phần mềm Microsoft System Center Operation Manger

Ngày nay, trong các môi trường mạng ngày càng phát triển về quy mô cũng như mức độ phức tạp, thì thách thức lớn nhất đối với các chuyên viên quản trị mạng, quản trị hệ thống là làm thế nào kiểm soát chặt chẽ hoạt động của hệ thống, dự báo trước các tình huống sự cố có thể xảy ra, cũng như đơn giản hóa các công việc hằng ngày mà một người quản trị phải thực hiện trên hệ thống. Hiểu được điều này, hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft đã đưa ra sản phẩm System Center Operations Manager 2007, nhẳm hỗ trợ tối đa các quản trị viên hệ thống giải quyết một cách triệt để thách thức trên.

Những tổ chức hiện đại lớn nhỏ  bất kỳ đều có một điểm chung: môi trường máy tính của họ không phải là đơn giản. Tất cả mọi thiết bị trên thế giới bao gồm phần cứng và phần mềm khác nhau từ các nhà cung cấp khác nhau liên kết lại với nhau theo những cách khác nhau. Quản lý giữa các hệ thống đa dạng, nhiều mặt hoạt động là không thể tránh khỏi phức tạp.

Mặc dù phức tạp, hai yêu cầu quản lý cơ bản là rõ ràng. Đầu tiên là sự cần thiết để giám sát các phần cứng và phần mềm trong môi trường, theo dõi của tất cả mọi thứ, từ các ứng dụng sẵn có để sử dụng đĩa. Các nhân viên hoạt động giữa các hoạt động môi trường phải có một hình ảnh rõ ràng và đầy đủ các trạng thái hiện tại của môi trường của họ. Yêu cầu thứ hai là khả năng đáp ứng thông minh các thông tin giám sát sản xuất. Bất cứ khi nào có thể, phản ứng này nên tránh những sự cố bằng cách giải quyết các vấn đề cơ bản trước khi một cái gì đó không thành công. Trong bất kỳ trường hợp nào, các nhân viên hoạt động phải có các công cụ hiệu quả để sửa chữa hệ thống bị lỗi và các ứng dụng.

Mục tiêu của đề tài:
– Tìm hiểu phần mềm Microsoft System Center Operations (SCOM).
– Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến SCOM.
– Xây dựng hệ thống mạng nhỏ ( khoảng 3 máy ảo ), triển khai cài đặt và cấu hình SCOM lên mô hình.
– Hiểu sâu hơn về SCOM, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của đề tài.

Nhiệm vụ của đề tài:
– Tìm hiểu các chính sách, phương thức hoạt động của SCOM.
– Tiến hành triển khai các chính sách của SCOM vào hệ thống mạng đảm bảo các chính sách hoạt động tốt.

Nội dung bao gồm:
Chương 1: Giới thiệu về System Center Operation Manger
Chương 2: Tìm hiểu về System Center Operation Manger
Chương 3: Cài đặt và cấu hình Scom
Chương 4: Hướng phát triển của đề tài

Download tài liệu : Tại đây